18 de setembre 2004

Les coses de Montjuych

Estic absolutament d'acord amb el senyor Perelló quan deia que jo no trigaria a contestar, i en desacord amb tota la resta. Jo em solidaritzo amb el periquitisme del malaguanyat senyor Orteu, i trobo que no està bé riure's dels defectes dels altres. Sóc una persona formal i no m'agraden els insults, i encara menys entre amics. Hem se ser seriosos. Aquest blog és per a que el puguin visitar gent de lletres dels Països Catalanoïdes, editors inclosos, i si ens volem fer un nom en el món llibresc hauríem de començar per nosaltres mateixos, deixant de fer el ridícul, ja que podrien pensar que no som més que tres arreplegats i que no tenim una sòlida base cultural d'anys d'estudi i tradició occidental.
Per això m'he fet aquesta fotografia fent de Perico.