01 d’octubre 2004

Enfrontaments esporàdics a Faluja sense cap intenció

"Diferents persones ho han vist"
proverbi xinès atribuit a Gramci, plusmarquista italià tir de pèrtiga