06 d’octubre 2004

Què sabrà ell

Què sabrà el senyor Perelló del que és l'humor. El seu detestable Mr. Bilis no té res a veure amb la intel.ligència. Qui és i ha de seguir essent un referent per l'humor del Països Catalanoïdes és sens dubte un estranger, i em refereixo al gran Van Dorken, de qui en reprodueixo un excel.lent acudit publicat al New Yorker, i ara traduït amb molt d'ofici pel senyor Salaz.