30 d’abril 2005

LA TELEVISIÓ DES DE DINS (I)

(c) Gabriel Salvadó MMV

Un càmera.