01 de juny 2005

HISTÒRIA DE LA SGAE (VII): "FAMÍLIES MESQUINES"

© Gabriel Salvadó MMV
Famíla Salaz-Morales (1909)


FAMÍLIES MESQUINES
Un autor és més gran si la seva família es comporta honestament. Un cop mort, aquest autor, que ha estat bo i brillant en la seva obra, romandrà més gran encara si la seva família està a la seva alçada. Un exemple el tenim en Federico Fellini, la vídua del qual, en morir ell, va saber estar a la seva alçada deixant-se morir de pena i de càncer.
En canvi, la
vídua de l'insigne cineasta Juan Antonio Bardem, una dona sense recursos però amb molts parents rics i famosos, va acceptar una pensió vitalícia de la SGAE. No contents amb aquest tracte de favor excepcional, la seva cunyada Pilar Bardem es mostra beligerant i mesquina amb aquells que no respecten la riquesa dels famosos. El precedent més clar d'això és la família Salaz-Morales, que, en morir el patriarca (genial poeta i fonògraf) van decidir dissecar-lo i mitjançant un mecanisme rudimentari el portaven de tournés fent veure que era viu i que recitava els seus versos, cobrant-ne ells els honoraris.