06 d’abril 2006

Mots que la meva senyora i jo hem usat algun cop carinyosament

Cari
Cholo
Chopped
Afro
Afro-cari
Cholo-chopped
Cerdi
Zerny
Cerdito
Guano
Ganxito
Gusanito
Gusiluz
Lupo
Tontito
Postrofo
Usufructuari
18 comentaris

03 d’abril 2006

La tele per dins

A la televisió d'això que el Parlament ha dit que els catalans senten majoritàriament com a Nació, és a dir TV3, les persones que hi treballen es poden dividir en tres categories:

Cares
Culs
Cervells

La categoria de cares la composen tots aquells que surten per televisió; que "fan pantalla", en argot.

Els culs són, majoritàriament, ties bones posades per fer bonic i per ocupar llocs de feina pels quals no estan qualificades.

Els cervells són la resta. El que al món exterior es coneix com professionals.

Un cul pot arribar a ser cara i, viceversa, una cara pot veure's degradada a cul.

Els cervells no hi pinten res.
10 comentaris