13 de gener 2009

Teletienda

Barcelona arriba a la maduresa cultural amb l'estrena d'El projecte Alfa, o estampes africanes amb Lenin de fons al teatre del Raval.

Com a mostra d'empatia cap als amables lectors d'aques webleaug em permeto la llibertat d'oferir-los la possibilitat de veure l'espectacle i gaudir d'un còmode descompte.

INSTRUCCIONS D'ÚS
  1. Fer kilck aquí.

  2. Imprimir la imatge resultant.

  3. Personar-se amb la impressió resultant a les guixetes del teatre del Raval entre els dies 16 de gener i 8 de febrer.

  4. Gaudir del còmode descompte.

No es permet l'entrada al teatre amb armes de foc.